Vi er en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift

Hva betyr det for deg at vi er blitt sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift?

Når du velger Team Tour AS som samarbeidspart bidrar du til at vi sammen skal nå FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Vi forstår at bærekraftig utvikling er konsekvenser av valg vi tar for å imøtekomme våre behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Som vår samarbeidspart hjelper du oss til å ta vår del av dette ansvaret.

Hva betyr det for oss at vi er blitt sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift?

For oss fungerer FNs bærekraftsmål som et veikart for hvordan vi skal ta miljø- og samfunnsansvar. Alt vårt HMS-arbeid er innrettet for å hjelpe oss til å ta dette ansvaret, og dermed påvirker det alle våre ansatte som må ta sin del. Dersom vi skal nå målene er vi avhengige av at alle – store som små – tar ansvar, og konkret handling er nødvendig fra oss i næringslivet. Team Tour AS er en liten brikke i det store spillet, men vi vil være med å gjøre en forskjell.

Vi har nå fokus på:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Miljøfyrtårn-sertifiseringen hjelper oss til å ha rett fokus. Sertifiserings-arbeidet har også gitt oss verktøy vi bruker i arbeidet, og vi er ikke alene. Med oss på veien mot en grønn fremtid er over 6000 Miljøfyrtårn-virksomheter i Norge. Vi håper å sette spor etter oss, vi håper å være et forbilde og vi håper du setter pris på det.

 

Vi deler gjerne vår årlige Klima- og miljørapport, klikk her så rutes du til den.

Her er Sertifikatet vårt.

Vil du vite mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn, om hvordan du kan bli sertifisert, eller om andre forhold som miljøtips, grønne innkjøp eller om Miljøfyrtårn – Klikk på Miljøfyrtårn-logoen.

Leie buss?
Bestill eller be om tilbud her:
reCaptcha Invalid

Skriv dato og klokkeslett i feltene, eller velg i menyene

+47