Elverum
Har gav Kong Haakon nazistene sitt Nei, Elverum Folkehøyskole. Foto: Elverum folkehøyskole

Elverum

I Elverum-Regionen kan du oppleve en rekke spennende ting. Regionen byr på flotte fiskevann og interessante turstier. To av Norges mest interessante museer finner du også. Samt ikke minst gode handlemuligheter.

Foto: elverum-hostel.no

Elverum. Foto: elverum-hostel.no

Norsk Skogmuseum

(tidligere Norsk Skogbruksmuseum) på Elverum er et nasjonalt museum for utmarksnæringene skogbruk, jakt og innlandsfiske, og et av museene i Anno museum. På museet arrangeres årlig »De nordiske jakt- og fiskedagene» med opptil 30 000 tilskuere og deltagere.

Norsk Skogmuseum. Foto: Team Tour AS

Norsk Skogmuseum er i dag et av de best besøkte museene i Norge. Et stort friluftsmuseum, elvepark, friarealer danner sammen med 4500 kvadratmeter utstillinger innendørs fortellingen om skogens historie i Norge.

Formidling ved flomsteinen under temadagen vann- og vannvittige krefter. Foto: OT. Ljøstad/ Norsk Skogmuseum

Museet er plassert ved Glomma i et av Norges betydeligste skogdistrikter. Formålet er å ta vare på og formidle kunnskap om skog, skogbruk, jakt, fiske og skogindustri. Skoleverkets mønsterplan fra 1974 fikk stor betydning for museet. Både Skogbruksutstillingen fra 1971 og utstillingene for innlandsfiske, jakt og fangst ble populære reisemål for skolens utflukter.

Fløting. Tømmerfløting. Åsta, Åmot, Hedmark. Foto: Tore Fossum/Norsk Skogmuseum

Museet har siden 1970-tallet arbeidet systematisk med å knytte utstillingene og andre formidlingsopplegg rundt museets tematikk til skolens læreplaner.

Foto: O.T. Ljøstad/Norsk Skogmuseum

Jern framstilles fra myrmalm. Foto: O.T. Ljøstad/Norsk Skogmuseum

Dagens skoleopplegg er i stor grad tuftet på at elevene får praktiske oppgaver i tillegg til muntlig presentasjon. Barnehager, skoler og høyskoler benytter seg av museets undervisningstilbud.

Glomdalsmuseet

i Elverum er et av Nordens største frilufts-museum, og Norges tredje største i forhold til bygningsmasse. Museet ble stiftet av Magnus Hamlander i januar 1911. Det ble etablert som et kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen og museets område består idag av nærmere 100 bygninger; organisert i tun etter beliggenhet/kommune som begynner med Tynset og går i tilnærmet geografisk rekkefølge fram til Solør/Finnskogen.

Søstrene fra Værket ved vasshjulet. Foto: Glåmdalsmuseet

Et av museets eldste hus er Stemsrudstua, datert til ca. 1620. I dag er Glomdalsmuseet en av syv avdelinger i Anno museum, tidligere Hedmark fylkesmuseum. Formidling av romanifolkets (taterne) historie ble oppnevnt til museets særoppgave av Kulturdepartementet, hvoretter det flerkulturelle Norge gjennom flere hundre år fortelles gjennom utstillingen Latjo drom.

Foto: Glomdalsmuseet

Fra Latjo drom. Foto: Glomdalsmuseet

En annen fast utstilling er Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år, som finnes i Steinbygningen. Glomdalsmuseet huser over 60 000 bind fra Helge Væringsåsens samlinger, i tillegg til en omfattende kunstsamling som ble skjenket til Elverum kommune av hans arvinger.

Foto: Varteig Historielag

Glomdalsmuseet, Foto: Varteig Historielag

I friluftsmuséet kan du oppleve hvordan folk i Østerdalen og Solør gjennom fire århundre har levd og arbeidet på garden, setra og i koia.
Sommerstid er det også gamle norske husdyrraser, som kuer, griser og sauer på området.

Husmannsplassen. Foto: Glåmdalsmuseet

I Steinbygningen , som er ute i friluftsmuseet, vises de medisinhistoriske utstillingene ”Gammeldoktoren” og ”Apoteket”, samt militærhistorisk utstilling «Fra sverd til stridsvogn».Inne i hovedbygget er det to store, faste utstillinger:
«Latjo drom, taternes/romaifolkets kultur og historie og
«Form», stilhistorie og folkekunst fra Østerdalen og Solør.

Her er noen eksempler på steder det er mulig å kombinere med dette reisemålet, det fins enda flere, så ta kontakt med oss og vi vil kan sammen skreddersy den turen som passer best for deg og de du vil reise på tur sammen med.

 • Eidsvoll – Eidsvollsbygningen
 • Norsk Skogbruksmuseum
 • Glomdalsmuseet
 • Hamar
  • Hedenarkmuseet
  • Domkirkeodden
 • Kongsvinger
  • Magnor Glassverk
  • Vinger Kirke
  • Roligheden Kvinnemuseum
  • Øverbyen – Kongsvingers eldste bydel
  • Aasmodtgården
  • Grenselosmuseet i Skjelåen
  • Charlottenberg
 • Lillehammer
  • Olympia-anlegget, Lillehammer
  • Norsk Kjøretøyhistorisk museum
  • Lillehammer Kunstmuseum
  • Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
  • Lystgårdsbakken
 • Løiten Brænderi
  • Løiten Lys
  • Klevfos Industrimuseum på Løten
 • Ringsaker
  • Stor-Deglum Gård
  • Skredshol Gård
  • Snilsberg gårdspark
  • Prøysens rike
  • Prøysenstua
 • Skibladner
  • Underholdning ombord, eks jazz, kåseri mm
 • Toten

Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags

Men vi ønsker å prøve på nettopp det. Det er vanskelig å garantere noe, men om tidspunktet vi har foreslått ikke passer, eller om du vil at vi skal arrangere en tur vi ikke enda har laget et program for, så ber vi deg om å gi oss beskjed om det.

Bruk skjemaet under til å ta kontakt med oss, det forplikter deg på ingen måte, det er ganske enkelt en måte å starte på.

Den viktigste faktoren for våre prioriteringer, er hvor mange det skal være med på turen. Fyller dere en buss kan du regne med at det blir som du ønsker, hvis ikke er det lurt om du tipser andre du kan tenke at vil være interesserte i den samme turen, og be dem om også å sende inn dette skjemaet.

Vi gleder oss til å høre fra deg og arrangere en opplevelse for deg og dine!

+47

Ingen er like – og behovene er forskjellige!

Selv om turer går til den samme destinasjonen – er det ikke sikkert at programmet er det samme, for det første starter ikke alle turer på samme sted, og for det andre er det ikke alle som ønsker å oppleve det samme – ønsker og behov er forskjellige. Vi skreddersyr derfor reisene slik våre kunder vil ha dem og tilpasser programmet etter deres krav.

Men hva koster det, og hvordan ser en tur til dette reisemålet ut?

Her er en eksempel-tur du kan kikke på og skrive ut. (kommer)