Kongsvinger
Kongsvinger festning. Foto: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25896843

Kongsvinger

er ikke noen stor by, men desto mer en mangfoldig og interessant by å besøke. Norges eneste kvinnemuseum fins der, i sveitservillaen Rolighed i Løkkegata på Kongsvinger er historien fortalt med et kvinneperspektiv.

Foto: Kvinnemuseet

Kvinnemuseet. Foto: Kvinnemuseet

Kvinnemuseet dokumenterer, forsker på og formidler kvinners liv og virke gjennom historien og fram til vår egen tid. I museets arbeidsfelt inngår spørsmål knyttet til kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet.

Foto: strandos.blog

Kvinnemuseet på Kongsvinger. Foto: strandos.blog

Museets visjon er å gi inspirasjon til en bedre samfunnsutvikling for kvinner og menn.

Foto: Kari Sommerseth Jacobsen

Kongsvinger museum – Aamodtgården. Foto: Kari Sommerseth Jacobsen, Kongsvinger museum

I Aamodtgården kan du besøke rittmester Harald Aamodts leilighet. Harald Aamodt ble født i 1894 og døde i 1968.

Foto: mittkongsvinger.no

Biblioteket fra rittmester Aamodts leilighet. Foto: mittkongsvinger.no

I rittmester Aamodts staselige leilighet har tiden stått stille siden 1920-tallet. Velkommen inn til juristen, militærmannen og storkaren som ble Øvrebyens redningsmann!

Provianthuset, Kongsvinger festning. Foto: Cato Edvardsen (Own work) CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Kongsvinger by vokste frem etter at Kongsvinger Festning sto ferdig i 1682 og ga grunnlaget for bosetning, håndverk og handel. Festningen har gjennom flere hundre år vært et viktig forsvarsverk. Det militære nærværet i Kongsvinger representerer en ubrutt forsvarshistorie fra 1680-årene frem til 2005. Mange av aktivitetene på Kongsvinger festning har hatt og vil også i fremtiden ha militær kultur og tradisjon og nasjonal historie som utgangspunkt.

Foto: mapio.net

Kongsvinger festning. Foto: mapio.net

I vår tid har festningen ingen operativ, militær funksjon og hele anlegget er åpnet for publikum. Per 2015 besøkes festningen av rundt 40 000 mennesker årlig. Potensialet er stort for videre utvikling. Beliggenheten er enestående og arkitekturen forteller en spennende historie om europeisk kulturtradisjon. Hele festningen er fredet.

Her er noen eksempler på steder det er mulig å kombinere med dette reisemålet, det fins enda flere, så ta kontakt med oss og vi vil kan sammen skreddersy den turen som passer best for deg og de du vil reise på tur sammen med.

 • Magnor Glassverk
 • Vinger Kirke
 • Roligheden Kvinnemuseum
 • Øverbyen – Kongsvingers eldste bydel
 • Aasmodtgården
 • Grenselosmuseet i Skjelåen
 • Charlottenberg
 • Eidsvoll – Eidsvollsbygningen
 • Elverum
  • Norsk Skogbruksmuseum
  • Glomdalsmuseet
 • Hamar
  • Hedenarkmuseet
  • Domkirkeodden
 • Lillehammer
  • Olympia-anlegget, Lillehammer
  • Norsk Kjøretøyhistorisk museum
  • Lillehammer Kunstmuseum
  • Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
  • Lystgårdsbakken
 • Løiten Brænderi
  • Løiten Lys
  • Klevfos Industrimuseum på Løten
 • Ringsaker
  • Stor-Deglum Gård
  • Skredshol Gård
  • Mammuthus
  • Snilsberg gårdspark
  • Prøysens rike
  • Prøysenstua
 • Skibladner
  • Underholdning ombord, eks jazz, kåseri mm
 • Toten

Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags

Men vi ønsker å prøve på nettopp det. Det er vanskelig å garantere noe, men om tidspunktet vi har foreslått ikke passer, eller om du vil at vi skal arrangere en tur vi ikke enda har laget et program for, så ber vi deg om å gi oss beskjed om det.

Bruk skjemaet under til å ta kontakt med oss, det forplikter deg på ingen måte, det er ganske enkelt en måte å starte på.

Den viktigste faktoren for våre prioriteringer, er hvor mange det skal være med på turen. Fyller dere en buss kan du regne med at det blir som du ønsker, hvis ikke er det lurt om du tipser andre du kan tenke at vil være interesserte i den samme turen, og be dem om også å sende inn dette skjemaet.

Vi gleder oss til å høre fra deg og arrangere en opplevelse for deg og dine!

+47

Ingen er like – og behovene er forskjellige!

Selv om turer går til den samme destinasjonen – er det ikke sikkert at programmet er det samme, for det første starter ikke alle turer på samme sted, og for det andre er det ikke alle som ønsker å oppleve det samme – ønsker og behov er forskjellige. Vi skreddersyr derfor reisene slik våre kunder vil ha dem og tilpasser programmet etter deres krav.

Men hva koster det, og hvordan ser en tur til dette reisemålet ut?

Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags

Men vi ønsker å prøve på nettopp det. Det er vanskelig å garantere noe, men om tidspunktet vi har foreslått ikke passer, eller om du vil at vi skal arrangere en tur vi ikke enda har laget et program for, så ber vi deg om å gi oss beskjed om det.

Bruk skjemaet under til å ta kontakt med oss, det forplikter deg på ingen måte, det er ganske enkelt en måte å starte på.

Den viktigste faktoren for våre prioriteringer, er hvor mange det skal være med på turen. Fyller dere en buss kan du regne med at det blir som du ønsker, hvis ikke er det lurt om du tipser andre du kan tenke at vil være interesserte i den samme turen, og be dem om også å sende inn dette skjemaet.

Vi gleder oss til å høre fra deg og arrangere en opplevelse for deg og dine!

+47