Hvaler
Lauer. Foto: Colliekar (Own work) CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Hvalerøyene

Hvaler, kommune lengst sørvest i Østfold fylke, ligger i sin helhet på øyer, øst for munningen av Oslofjorden. I sør og øst er de skilt fra Sverige av sundet Sekken. De største øyene er regnet fra nordvest: Papper, Vesterøy , Spjærøy, Asmaløy, Kirkeøy, Nordre Sandøy, Søndre Sandøy og Herføl. I alt har Hvaler vel 550 øyer og holmer.

Lauer. Foto: Kurth Brekke CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Øyene er lave; høyeste punkt er Bankerødtoppen på Vesterøy, 72 moh. De er stort sett trebare med unntak av de største, hvor det bl.a. vokser en del furu. I forsenkningene små dyrkede sletter.

Hvaler er Østfolds viktigste fiskerikommune, med om lag 3/4 av fylkets ilandbrakte fangst etter verdi. Det fiskes særlig reker og andre skalldyr, samt torsk. Viktigste fiskehavn er Utgårdskilen (Vesterøy), som for øvrig er et av de største fiskemottakene i Sør-Norge øst for Kristiansand.

Hvaler kirke. Foto: Siri Johannessen CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Hvaler kirke er en enskipet middelaldersk steinkirke i romansk stil, trolig bygd før 1100, restaurert 1953.

Alteret i Hvaler kirke. Foto: Lipothymia (Own work) CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Spjærøy har steinkirke fra 1891.

Spjærøy kirke. Foto: PerPlex CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons

Kommunen har mange bronsealderfunn, bl.a. på Herføl. Her, på Søndre Sandøy og på Kirkeøy finnes hustufter fra vikingtiden. Akerøya har fort fra 1600-tallet. Hvaler bygdesamling på Spjærøy viser eldre fiskeredskaper, sjøfartshistorie, steinindustri og jordbruk, og eldre hvalerbåter.

Selv om det er mange hytter i kommunen, finnes store offentlige friarealer, anslagsvis 10 prosent av kommunens areal, f.eks. på Akerøya, sørvestkysten av Vesterøy, Storesand lengst sør på Kirkeøy og flere holmer. Gjestgiveri og gjestegård på Kirkeøy.Folketallet blir mangedoblet i sommermånedene; det finnes vel 4500 hytter og sommersteder i kommunen.

Skjærhalden. Foto: Bo Randstedt (Own work) CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

I 2009 ble Ytre Hvaler nasjonalpark etablert (i Hvaler og Fredrikstad kommuner), samtidig som Kosterhavets nationalpark (i Strömstads og Tanums kommuner). Parkene er de første marine nasjonalparkene i henholdsvis Norge og Sverige, og henger sammen langs riksgrensa i farvannet Sekken. De omfatter store sjøarealer inklusive havbunnen med blant annet korallrev. Noen landarealer inngår; hovedsakelig mindre holmer og skjær, men også deler av de store øyene i Hvaler.

Utgårdskilen. Foto: Jan-Tore Egge (Own work) CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Her er noen eksempler på steder det er mulig å kombinere med dette reisemålet, det fins enda flere, så ta kontakt med oss og vi vil kan sammen skreddersy den turen som passer best for deg og de du vil reise på tur sammen med.

 • Fredrikstad
  • Gamlebyen Modelljernbanesenter
  • Fredrikstad Museum
   • Tøihuset
   • Fotballmuseet
   • «Hvite seil og salt sjø» på Isengran
   • Roald Amundsens fødested på Tomta i Borge
  • Glasshytta
  • Bastion 5
 • Halden
  • Haldenvassdragers kanalmuseum
  • Rød herregård
  • Idd kirke
 • Haldensvassdraget
 • Idd og Enningdalen
 • Røed gård
 • Soli Brug

Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags

Men vi ønsker å prøve på nettopp det. Det er vanskelig å garantere noe, men om tidspunktet vi har foreslått ikke passer, eller om du vil at vi skal arrangere en tur vi ikke enda har laget et program for, så ber vi deg om å gi oss beskjed om det.

Bruk skjemaet under til å ta kontakt med oss, det forplikter deg på ingen måte, det er ganske enkelt en måte å starte på.

Den viktigste faktoren for våre prioriteringer, er hvor mange det skal være med på turen. Fyller dere en buss kan du regne med at det blir som du ønsker, hvis ikke er det lurt om du tipser andre du kan tenke at vil være interesserte i den samme turen, og be dem om også å sende inn dette skjemaet.

Vi gleder oss til å høre fra deg og arrangere en opplevelse for deg og dine!

+47

Ingen er like – og behovene er forskjellige!

Selv om turer går til den samme destinasjonen – er det ikke sikkert at programmet er det samme, for det første starter ikke alle turer på samme sted, og for det andre er det ikke alle som ønsker å oppleve det samme – ønsker og behov er forskjellige. Vi skreddersyr derfor reisene slik våre kunder vil ha dem og tilpasser programmet etter deres krav.