Froland verk
Frolands verk. Foto: Karl Ragnar Gjertsen (Own work) CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Frolands verk

var et viktig sted for Norge under perioden hvor vi var i union med Danmark. Det store Arendalsfeltet var fullt av malm, og det var det som skulle eksporteres ut til andre land. Før verket kom på plass var det ikke særlig til industri eller produksjon i området, og de fleste drev med primærnæring som fiske, skogsdrift og gårdbruk.

Foto: Froland kommune

Frolands Verk. Foto: Froland kommune

Froland Verk grunnlagt på gården Træ i 1763, og jernverksdriften startet noe senere. Grunnleggeren het Hans Hagerup som var veier og måler i Arendal. Froland verk var på slutten av 1700-tallet et av landets jernverk, bl.a. med en omfattende produksjon av kanonkuler og jernovner, og knyttet bl.a. til seg ovnskunstneren Ole Nilsen Weierholt. Under utskiftningen ble bøndene i omegnen pålagt å levere trekull til verket. Bøndene fikk betaling i kontanter eller varer fra verksbutikken.

 

Stallen, Fjøset og Stabburet på Frolands verk. Foto: Offentlig på @frolandsverk på Facebook

Etter noen år ble verket oppkjøpt av Johan Fredrik Classen som opprinnelig kom fra Kongsberg, men hadde betydelige bedrifter i Danmark. Blant annet eide han Fredriksverk i Danmark, hvor han drev med fremstilling av krutt og våpen. Han var bosatt i Danmark. Classen engasjerte seg i Froland verk for å sikre seg leveranser av jern til sin våpenproduksjon i Danmark.

Niels Henrik Abel foran hovedbygningen på Frolands verk. Foto: Offentlig på @frolandsverk på Facebook

Jernet fra verket ble transportert på lektere til Rore ved Grimstad. På tilbakeveien ble det fraktet korn til bøndene og arbeiderne. Denne handelen bidro i stor grad til kjøbstadsutviklingen i Grimstad.

Frolands verk. Foto: Karl Ragnar Gjertsen (Own work) CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

I dag er lite tilbake av selve jernverket, men hovedbygningen, gårdstunet og kontorbygningen er på plass. Her kan du se hvordan de hadde det på den tiden, og trå inn i husene til de som arbeidet på verket.

Vakre, verneverdige bygninger står der og venter. De har blitt restaurert i løpet av årene, men du vil fortsatt kunne se hvordan det så ut før i tiden.

  • Linje 1
  • Linje 2
  • Linje 3

Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags

Men vi ønsker å prøve på nettopp det. Det er vanskelig å garantere noe, men om tidspunktet vi har foreslått ikke passer, eller om du vil at vi skal arrangere en tur vi ikke enda har laget et program for, så ber vi deg om å gi oss beskjed om det.

Bruk skjemaet under til å ta kontakt med oss, det forplikter deg på ingen måte, det er ganske enkelt en måte å starte på.

Den viktigste faktoren for våre prioriteringer, er hvor mange det skal være med på turen. Fyller dere en buss kan du regne med at det blir som du ønsker, hvis ikke er det lurt om du tipser andre du kan tenke at vil være interesserte i den samme turen, og be dem om også å sende inn dette skjemaet.

Vi gleder oss til å høre fra deg og arrangere en opplevelse for deg og dine!

+47

Ingen er like – og behovene er forskjellige!

Selv om turer går til den samme destinasjonen – er det ikke sikkert at programmet er det samme, for det første starter ikke alle turer på samme sted, og for det andre er det ikke alle som ønsker å oppleve det samme – ønsker og behov er forskjellige. Vi skreddersyr derfor reisene slik våre kunder vil ha dem og tilpasser programmet etter deres krav.