Team Tour AS er et Miljøfyrtårn

Hva betyr det for deg at vi er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift?

Når du velger Team Tour AS som samarbeidspart bidrar du til å nå FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Vi forstår at bærekraftig utvikling er konsekvenser av valg som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Som vår samarbeidspart hjelper du oss til å ta vår del av ansvaret.

Hva betyr det for oss at vi er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift?

For oss fungerer FNs bærekraftsmål som et veikart for hvordan vi skal ta miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengige av at alle tar ansvar, og konkret handling fra oss i næringslivet.

Vi har nå fokus på:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Miljøfyrtårn-sertifiseringen hjelper oss med verktøy til å ta vår del av ansvaret, og vi er ikke alene. Med oss på veien mot en grønn fremtid er over 6000 Miljøfyrtårn-virksomheter i Norge. Vi deler gjerne vår årlige Klima- og miljørapport, klikk på linken så rutes du til den.

Leie buss?
Bestill eller be om tilbud her:

Skriv dato og klokkeslett i feltene, eller velg i menyene

+47