Auschwitz
Fra Auschwitz. Foto: Team Tour AS

Auschwitz

var den største tyske, nasjonalsosialistiske konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren under andre verdenskrig og selve symbolet for nasjonalsosialistenes holocaust. Auschwitz er det tyske navnet på den polske byen Oświęcim.

Fra Auschwitz. Foto: Team Tour AS

Auschwitz brukes ofte som samlebetegnelse for:

 • Auschwitz I, den opprinnelige hovedleiren.
 • Auschwitz II-Birkenau, som også fungerte som utryddelsesleir, og
 • Auschwitz III-Monowitz («Bunaleiren»), som var en arbeidsleir der det ble lagd syntetisk gummi
 • De over 30 satellittleirene som omgav hovedleiren.

De enorme anleggene som til sammen utgjorde Auschwitz-leirene, hadde altså to ulike funksjoner. Størstedelen var en rekke tvangsarbeidsleirer, mens Birkenau-leiren i tillegg altså inneholdt et stort anlegg for massedrap.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

Lik alle andre tyske leirer var Auschwitz styrt av SS. Tyskerne nedsatte en komité som skulle bestemme hvor leiren skulle ligge. Komitéen bestemte seg for Oświęcim, fordi man der kunne bygge leiren med en viss avstand til nærmeste tettbebyggelse. Det ville også være lett å bygge ut leiren og isolere den fra omverdenen. Dessuten var Oświęcim et jernbaneknutepunkt.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

I januar 1940 opprettet nasjonalsosialistene fangeleiren, som fikk navnet Auschwitz. Den opprinnelige plan for leiren var at den skulle ta imot polske politiske fanger. Rudolf Höss ble utnevnt til øverstkommanderende for leiren 1. mai 1940. Den 14. juni ble de første politiske fangene ført inn i leiren av Gestapo. Det var 728 polakker fra byen Tarnów. Leiren bestod av 20 bygninger, 14 én-etasjes og 6 toetasjes bygninger.

Fra Auschwitz. Foto: Team Tour AS

Alle de én-etasjes bygningene ble i 1941–42 omgjort til toetasjes bygninger, samtidig ble det reist åtte nye bygninger, også disse toetasjes. Fangene ble brukt som billig arbeidskraft. Leiren hadde 10 900 fanger pr. 1. mars 1941. Etter hvert begynte nasjonalsosialistene å sende folk fra hele Europa til Auschwitz, for det meste jøder, men også sovjetiske krigsfanger, sigøynere, tsjekkere, jugoslaver, østerrikere og folk fra andre nasjoner.

Fra Auschwitz. Foto: Team Tour AS

Heinrich Himmler besøkte Auschwitz 1. mars 1941 og gav Rudolf Höss ordre om massiv utbygging av en ny leir. Denne leiren ble bygget i landsbyen Brzezinka som hadde det tyske navnet Birkenau, det samme navnet fikk leiren. Leiren var på 1 750 mål, og rommet over 300 bygninger. Denne delen utgjorde storparten av Auschwitz-komplekset, og inneholdt også en avdeling med gasskamre og krematorier, som ble bygget med sikte på massedrap.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

På grunn av drapsanleggene i Birkenau fikk Auschwitz en dobbelt funksjon som både ordinær tvangsarbeidsleir og utryddelsesleir. Heinrich Himmler gjorde det sommeren 1941 klart for Rudolf Höss at Auschwitz var tiltenkt en hovedrolle i «den endelige løsning» – den totale utryddelse av alle jøder.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

Når ofrene kom til Auschwitz II-Birkenau med godstogene, ble de på en jernbaneperrong (Rampe) utsatt for en «seleksjon». SS-offiserer og SS-leger avgjorde om ofrene var arbeidsdyktige eller ikke. De fleste ble vurdert som uskikket til arbeid og sendt til gasskamrene. Her sto det ofte en SS-offiser som med tommelen pekte hvilken vei menneskene skulle, om de skulle dø eller ikke. Ofte ble kvinner og handikappede sendt til døden.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

Når fangene skulle henrettes, ble de fortalt at de skulle dusje, så de ble bedt om å kle av seg og legge fra seg alle verdigjenstander. I gasskammeret ble det tømt Zyklon B gjennom ulike luker eller spesialbygde ventilsystemer. Zyklon B var impregnert med hydrogencyanid (blåsyre), som fordamper raskt i kontakt med luft. Gassen, som i store doser er svært hurtigvirkende, dreper ved å hindre blodet i å ta opp oksygen. Etter ca. 30 minutter var alle døde. Umiddelbart etterpå ble spesielle grupper blant fangene (såkalte Sonderkommandoer) satt til å tømme gasskammeret for døde, og flytte likene til krematorieanleggene, der de ble brent. Dette tjente nazistene store penger på fordi fangene samlet gull fra tenner, ringer, smykker osv og dette blei til 5-6kg gull om dagen.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

Det er svært vanskelig å fastslå antall drepte. Historikere mente tidligere at tallet var mer enn 4 millioner. Men senere har de (f. eks. Franciszek Piper) kommet frem til at minst 1,1 millioner døde i Auschwitz-komplekset. Brorparten var jøder. Av de 405 000 som ble registrert, overlevde ca. 65 000. Av 16 000 internerte sovjetiske krigsfanger overlevde 96. I tillegg mistet 146 000 ikke-jødiske polakker og ca. 20 000 sigøynere livet der.

Fra Birkenau. Foto: Team Tour AS

 • Mariakirken
 • Saltgruvene
 • Kleshallen
 • Markedsplassen (Rynek Glowny)
 • Wawel Katedralen
 • Jødekvartalet
 • Rådhustårnet
 • Czartoryski – Museet er et av de eldste og mest prestisjetunge museene i Polen

Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags

Men vi ønsker å prøve på nettopp det. Det er vanskelig å garantere noe, men om tidspunktet vi har foreslått ikke passer, eller om du vil at vi skal arrangere en tur vi ikke enda har laget et program for, så ber vi deg om å gi oss beskjed om det.

Bruk skjemaet under til å ta kontakt med oss, det forplikter deg på ingen måte, det er ganske enkelt en måte å starte på.

Den viktigste faktoren for våre prioriteringer, er hvor mange det skal være med på turen. Fyller dere en buss kan du regne med at det blir som du ønsker, hvis ikke er det lurt om du tipser andre du kan tenke at vil være interesserte i den samme turen, og be dem om også å sende inn dette skjemaet.

Vi gleder oss til å høre fra deg og arrangere en opplevelse for deg og dine!

+47

Ingen er like – og behovene er forskjellige!

Selv om turer går til den samme destinasjonen – er det ikke sikkert at programmet er det samme, for det første starter ikke alle turer på samme sted, og for det andre er det ikke alle som ønsker å oppleve det samme – ønsker og behov er forskjellige. Vi skreddersyr derfor reisene slik våre kunder vil ha dem og tilpasser programmet etter deres krav.

Men hva koster det, og hvordan ser en tur til dette reisemålet ut?

Her er en eksempel-tur du kan kikke på og skrive ut.