Påmeldingsturer

Flor og Fjære

Flor & Fjære. Foto: Team Tour AS

Julemarkedstur

Bildet er tatt av Iris Hamelmann fra Pixabay

Musikkspillet Elden 2020

Foto: Bjørnar - Teamtour
Fra musikkspillet Elden. Foto: Team Tour AS

Peer Gynt på Gålå 2020

Foto: Peer Gynt på Gålå på Flikr
Peer Gynt på Gålå 2017. Foto: Peer Gynt på Gålå på Flikr

Fagernestreffet 2020

Stiklestad 2020

Fra Spelet om Heilag Olav. Foto: stiklestad.no/opplevelser

Langtidsferie Spania

Benidorm. Foto: pferbau CC0 Creative Commons via pixabay